ШНУРОВЕ

ШНУРОВЕ

НАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Шнурове

Шнуровете намират широко приложение навсякъде в живота ,икономиката и бита на хората. Предлагаме разнообразие от шнурове в различни цветове и дебелини.
Синтетичните и естествени материали ,които използваме също са в голямо разнообразие и широка цветова гама.
Използват се за дръжки на подаръчни торбички, различни видове декорации в шевната промишленост, електропромишлеността за бандажиране на мотори и много други.